Ohlédnutí za Novoročním programem 2017

Leitmotivem mého života v církvi je: Společenství.

Skupina lidí, propojená stejnou touhou a stejným cílem. Nikdo nedokáže sjednotit rozdílné lidi tak jako Bůh. Při těchto výjimečných příležitostech se mi to vždy potvrdí.

A tuto základní myšlenku jsme se rozhodli promítnout i do letošního Novoročního programu z názvem „Vděčnost a její podoby“. Do přípravy programu se zapojili všichni napříč generacemi: od těch nejmenších až po ty nejstarší.

Protože když se bavíte o vděčnosti, tak o ní má co říct stejně jak malé srdce, tak i to velké. Ženy a stejně tak muži. Svobodní i zadaní. Studenti i manažeři.  O vděčnosti nerozhoduje postavení, pohlaví nebo to, jak dlouho Boha znáte.

A také není důležité jakou formu zvolíte: někdo zpívá, napíše báseň nebo popíše kus svého života. Každý z nás má způsob, jakým dokáže Bohu určité věci říct (my, co přihlížíme, jsme pouze svědky).

Nic neurčuje míru Vaší vděčnosti více než to, komu ji vzdáváte.