Kdo jsme?

Kdo jsme?

Naše křesťanské společenství působí ve Frýdlantu nad Ostravicí již přes 80 let. Sbor Církve adventistů sedmého dne patří k celosvětové církvi, která vznikla v 19. století v Americe. Jako všichni křesťané zakládají adventisté svoji víru na Ježíši Kristu. Navazují na myšlenky a odkaz velkých reformátorů jakými byli Martin Luther,  John Calvin a Jan Hus. Klademe důraz na blízký druhý příchod Ježíše Krista na tento svět a na biblický den odpočinku, kterým je sobota.

K pravidelným bohoslužbám se scházíme každou sobotu v 9:00 hod. v naší modlitebně CASD ve Frýdlantě nad Ostravicí, Kúty 58.

Součástí našich bohoslužeb je Sobotní škola (studiem Bible propojené s diskuzí ohledně aktuálních témat), Sobotní školka (učení dětí v samostatných třídách dle věkových kategorií) a zamyšlení nad Biblí (vedené kazatelem či hostem).

Snažíme se společně prožívat nejenom sobotní den, ale i další čas, který máme. Pořádáme společné zájezdy, koncerty a další aktivity, o kterých se můžete dozvědět na našich stránkách.

Naše společenství podporuje také mezinárodní humanitární organizaci ADRA.

Přijďte se mezi nás podívat, rádi Vás uvidíme!

Záznamy kázání