Učitelé a rozdělení tříd

V našem sboru funguje pravidelně 3 třídy sobotní školy, jejichž diskuzi moderují skupiny učitelů vždy jedno čtvrtletí. Po uplynutí tohoto období se učitelé přesunou do následující třídy ve směru chodu hodinových ručiček. Učitelé jsou povinni zajistit chod svěřené třídy. Pokud to není v jejich možnostech, informují v dostatečném předstihu vedoucího nebo zástupce vedoucího sobotní školy, který se pokusí zajistit náhradního učitele. Teprve po vyčerpání této možnosti bude třída spojena s jinou.

Rozdělení učitelů do tříd:

Staněk S., Skácel D., Spáčil L., Zacios D.-malý sál
Kudělka P., Pavlán J., Grzonka D., Staněk K.-vlevo vepředu
Švrčina J., Skácel R., Rafaj J., Vaněk B.-třída u mixu

Záznamy kázání