Sobotní škola

Sobotní škola je nedílnou součástí bohoslužby Církve adventistů sedmého dne. Většinou probíhá v první části bohoslužby, pak následuje kázání Božího slova. Sobotní škola má naplňovat čtyři hlavní body:

  1. Studium Bible – je hlavní náplní sobotní školy. Křesťan, pokud chce duchovně růst, musí se také duchovně vzdělávat. Hlavní učebnicí v tomto procesu je Bible a každodenní prožívání společenství s Bohem. V tom nám pomáhají úkoly sobotní školy, které se zabývají různými aspekty života víry a  vedou nás  k praktickému prožívání naší víry v každodenním životě.
  2. Společenství – je nesmírně důležité pro upevňování našeho vztahu s Bohem, ale i ostatními věřícími. Vzájemné sdílení osobních zkušeností, ať kladných či záporných, nás utvrzuje v jistotě Božího vedení. Nezanedbatelná je i modlitební podpora od našich spoluvěřících.
  3. Evangelizace – studium a růst v poznání Boha nás nenechá chladnými a vede nás ke zvěstování té nejkrásnější naděje všem lidem okolo nás. Naděje na odpuštění hříchu a dosažení věčného života  v Božím království, které již brzy jistě příjde.
  4. Světová misie – jsme přesvědčeni, že zvěst o této naději musí zaslechnout všichni obyvatelé naší planety. Proto Církev adventistů s.d. uskutečňuje misijní projekty ve všech částech světa. K tomu jsou ovšem zapotřebí nejen naše modlitby, ale i finanční prostředky, které jsou vybírány v rámci sobotní školy.

Sobotní škola v našem sboru začíná každou sobotu v 9.00 hod. Jste všichni srdečně zváni.

Kontakty :

Stanislav Staněk– vedoucí sobotní školy

Josef Švrčina – zástupce vedoucího sobotní školy

 

 

 

Kam dál: Oficiální stránky sobotní školy CASD v ČR

Záznamy kázání