Čemu věříme?

Čemu věříme a na čem stavíme?

  • Bůh je jeden: Otec. Syn. Duch Svatý. Bůh je Stvořitel, Zachránce a Rádce. Jeho láska nemá hranice.
  • Ježíš Kristus přišel na tuto Zem z jednoho jediného důvodu: zachránit lidi. Tím, že Ježíš zemřel na kříži za všechny naše hříchy, usmířil Boha s lidmi. Ježíšův život ovšem neskončil. Byl vzkřísen z mrtvých a vrátil se k Bohu. Stejně tak věříme tomu, že se Ježíš pro své děti jednou vrátí.
  • Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu.
  • Bible je Boží slovo, které nepozbývá platnosti. Není to pouze kniha shrnující dávnou historii. Je to důkaz o Jeho lásce a spravedlnosti. Zároveň je to také poodhalení plánu, který má Bůh se světem a lidmi, kteří zde žijí.
  • Bůh nás vyzývá k tomu, abychom lásku a milost, kterou jsme dostali, předávali dále. Je naším posláním, abychom se učili projevovat bezpodmínečnou lásku ke každému člověku bez rozdílu.
  • Nejsme schopni změny vlastními silami. Všechno, co v životě prožíváme, se snažíme odevzdávat Bohu. Je to on, kdo mění naše životy.
  • Nejsme dokonalí. Jsme lidé, kteří selhávají. Ale Kristus nám dává novou naději, novou šanci každý den. Nejsme lepší než ostatní. Pouze máme Krista, který nám umožňuje, abychom se naší vlastní bezmocí nenechali přemoci.

V případě, že budete mít pocit, že naše jednání neodpovídá hodnotám a standardům, v něž věříme, poskytněte, prosím, komukoliv z nás otevřenou zpětnou vazbu. Potřebujeme se navzájem, abychom mohli růst.

Záznamy kázání