Author: Jiří Klečka

Přesouváme se na Facebook! (1.6.2018)

Možná se už delší dobu podivujete nad tím, že tyto stránky nejsou pravidelně aktualizovány. Máme pro vás jednu důležitou zprávu: JSOU! Ale jiným způsobem. Rozhodli jsme se pro znázornění života našeho sboru využívat Facebook. Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, budou nadále spíše statické a budou přinášet ty nejdůležitější informace. Co zůstává, jsou záznamy kázání, které najdete zde: http://www.casdfno.cz/archiv/. Pokud...

Ohlédnutí za „Frýdlantským mecheche“ (4.3.2018)

1. ročník „Frýdlantského mecheche“ je za námi a už teď vím, že na něj budu mít mnoho vzpomínek. Hráli jsme si, zpívali a společně se radovali. Ta rodinná atmosféra, kterou se podařilo vytvořit, byla ve vzduchu a dávala nám všem pocit sounáležitosti. Děkujeme moc celému týmu, který se na přípravě podílel a hlavně našemu Bohu za to, že se z...

Pozvánka na „Frýdlantské mecheche“ (4.3.2018)

Rádi bychom Vás pozvali ke společně strávenému nedělnímu odpoledni, jehož součástí bude jídlo, hudba, zábava a hry. Chtěli bychom tento čas využít k tomu, abychom se zase trochu sblížili. Těšíme se na Vás! Více informací v přiloženém plakátu.

Vánoční koncert skupiny S.R.O. (23.12.17)

„Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.“ –...