Vánoční koncert skupiny S.R.O. (23.12.17)

„Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.“

– Izajáš 9:5-6

 

Rádi bychom Vás pozvali připomenout si poselství Vánoc prostřednictvím naší domovské skupiny S.R.O. Vánoční koncert se koná od 16:00 a věříme, že bude pro každého z nás oním potřebným zastavením a pohlazením ve vánočním shonu.

Přijďte si poslechnout písně o Naději s velkým N. O Ježíši, který se narodil, zemřel a pak vstal z mrtvých. O Světle, které zazářilo a stále žije.

Moc se na vás těšíme!

 

Záznamy kázání