Pozvánka na koncert skupiny QARTET (9.12.17)

„Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!“

– Žalm 95, 1

 

Moc rádi bychom Vás pozvali na koncert skupiny QARTET, která k nám do frýdlantského sboru dorazí z Vojkovic. Čtyři silné hlasy Marka, Davida, Petra a Martina se rozeznějí ke chvále našeho Boha od 16:00.

Jste všichni zváni!