Ohlédnutí zpět: Modlitební týden s KD (4. – 11.11.17)

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

– Koloským 3,16

 

Týden, který jsme společně jako „mladé“ KD strávili, byl štědrý na zkušenosti, melodie a chutě. Bylo neskutečným požehnáním, že jsme přemýšlení nad Lutherem a jeho pochopením Kristova učení mohli proložit časem, který jsme trávili s našimi dětmi. Uvědomil jsem si, jak někdy zapomínáme na to, že děti jsou také součástí našeho duchovního života a hledání.

Proto bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se do příprav našich setkání zapojili a poskytli zázemí, své dary a čas. Byl požehnaný 🙂

 

Záznamy kázání