Pravidelné bohoslužby

Sobotní bohoslužby jsou v současné době bez omezení.
Dodržujte prosím platná nařízení. (respirátory, rozestupy, dezinfekce)

Setkáváme se každou sobotu od 9:00 do 13:00 hod.

Další informace o Církvi adventistů sedmého dne:
www.casd.cz
www.adventiste.cz