Pravidelné bohoslužby

Sobotní bohoslužby jsou v současné době bez omezení.

Další informace o Církvi adventistů sedmého dne:
www.casd.cz
www.adventiste.cz

Záznamy kázání