Informace k sobotním bohoslužbám od soboty 25.7.

Milé sestry a bratři,

chceme Vás informovat ohledně změny v programu bohoslužeb v našem sboru. Program na 3. čtvrtletí jsme připravovali ve víře, že od července už nebudou platit mimořádná opatření ohledně COVIDU. Opatření byla téměř v celé republice odvolána, ale v našem městě i na celém frýdecko-místecku zůstala nadále v platnosti. Minulý pátek byla vzhledem k opětovnému šíření nákazy mimořádná opatření znovu nařízena pro celý Moravskoslezský kraj. Tedy vize, kterou jsme měli, se u nás nenaplnila.

Proto výbor sboru v dané situaci upravil program našich sobotních bohoslužeb takto:

Od soboty 25. 7. 2020 až do odvolání bude v našem sboru probíhat mimořádně pouze sobotní školakterá bude začínat v 9:00 hodin.

Tímto rozhodnutím pozbývá platnost rozpis služebností v programu sboru na 3. čtvrtletí. Což znamená, že odpadají služby kázání, ozvučení, klavírní doprovod, příběh, oznámení a uvádění hlavní pobožnosti. Sobotní škola bude zajišťována vedením sobotní školy a bude probíhat v jedné třídě.

Chceme vám, milé sestry a bratři, poděkovat, že jste doposud byli trpěliví, ukáznění a respektovali jste mimořádná opatření krajské hygienické stanice pro shromáždění ve vnitřních prostorách budov. Věříme, že i nadále budete jednat zodpovědně a zohledníte také i rizika, která tyto mimořádné bohoslužby v této mimořádné době přinášejí.

Přejeme Vám Boží ochranu, vedení a Jeho požehnání.

Za výbor sboru Zdeněk Kogut

Záznamy kázání