Informace k sobotním bohoslužbám od soboty 4.7.

Milé sestry a bratři,

jistě jste se těšili na to, že naše sobotní bohoslužby se už ve 3. čtvrtletí dostanou do normálu, na jaký jsme běžně zvyklí. Výbor sboru už také připravil i rozpis služebností zajišťující průběh bohoslužeb, který jste dostali prostřednictvím Frýdlantského informátoru a který je dostupný také zde.

V Moravskoslezském kraji však místo rozvolnění opatření proti nemoci Covid-19 naopak vyhlášením mimořádných opatření došlo k jejich zpřísnění.

Nařízení mimořádných opaření se konkrétně týká i našeho města Frýdlant nad Ostravicí, kde je nutno ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Při hromadných akcích ve vnitřních prostorách do počtu  100 lidí se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo. Nadále platí také nutnost dezinfekce rukou.

A proto výbor sboru rozhodl, že až do odvolání mimořádných opatření:

  1. budeme nadále pokračovat ve zkrácené formě sobotních bohoslužeb, kdy začínáme v 9:00 sobotní školou v jedné třídě a bez přestávky přecházíme ke kázání Božího slova.
  2. nebude probíhat  dětská sobotní školka, a to vzhledem k složité situaci a vysoké náročnosti uhlídat děti, aby byla dodržena omezující nařízení

S vírou ve Vaši trpělivost, moudrost a dospělost v Kristu a s pozdravením pokoje a radosti v Pánu

Zdeněk Kogut

Záznamy kázání