Děti: Vítání Jakuba a Jáchyma (30.9.17)

„Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život.“

– První Samuleova, 1: 27 – 28

 

30. září jsme si připomněli nejenom večeři, na které Ježíš umyl svým učedníkům nohy (a dal nám tím vzor), ale přivítali jsme do naše společenství také dvě nejčerstvější miminka: Jakuba a Jáchyma. Nad drobnými hlavičkami se vznášela slova o požehnání a prosby o Boží ochranu. Jsme moc rádi za oba kluky a pevně věříme, že je Bůh v jejich životě povede.

Záznamy kázání