Kurz zdravotní evangelizace – L.I.G.H.T

Kurz vznikl jako odpověď na potřebu sborů a neoslovených oblastí, kde je nouze po zdravotní osvětě. Již několik let se vyučuje v CASD v zahraničí a je velmi oblíben pro svou praktičnost, evangelizační náboj, duchovní inspiraci a dostatek informací z oboru prevence nemocí ( viz. www.lightingtheworld.org).

     Jeho absolventi získávají zkušenosti v pořádání Výstav zdraví, Klubů zdraví, v práci dům od domu, knižní evangelizaci, v přípravě biblického vyučování a zdravotních přednášek. Nechybí praktický nácvik masáží, výuka vodoléčeb a přírodních léků. Studenti se také zdokonalují ve zdravotním poradenství, výživě a vaření. Kurs je však především duchovní motivací pro službu, a tak obsahuje celou řadu aktuálních biblických předmětů – Světem Bible, Poznání Boží vůle, Učednictví, Prorocké knihy Daniel, Zjevení, Dar proroctví a Praktický křesťanský život.

Na výuce se podílejí dřívější dlouholetý vedoucí odd. zdraví  Euro-Africké divize, MUDr. Jochen Hawlitschek, MPH, BA;  Roman Uhrin, zdravotně-osvětový koordinátor, MUDr. Milan Moskala, misijní lékař z Dhaky, Jannel Cherrington, R.N.; Prof. Dr. John Scharffenberg,  Mgr. Marta Hoferová,  Jana Konečná, R.S.,  Rostislav Homola, Tim Konečný, Sebastian Naumann a jiní. První sobotu kursu se studenti zúčastní Bohoslužby s Tedem Wilsonem, předsedou GC CASD.  Kurz  je organizován ve spolupráci s celosvětovým hnutím L.I.G.H.T., GA, USA. Teoretické vyučování  bude vyvažováno  pohybem venku při komunitní službě, evangelizací, praxí a procházkami.

Podrobnější_informace

PRIHLASKA_DOTAZNIK_LIGHT

Záznamy kázání