CASD Frýdlant nad Ostravicí Blog

Novoroční program (13.1.2018)

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi...

Vánoční koncert skupiny S.R.O. (23.12.17)

„Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce...

Ohlédnutí za 2. Adventním koncertem tohoto roku (9.12.17)

Děkujeme moc za skvělý zážitek a povzbuzení, které do našeho sboru přinesla čtveřice pánů z Vojkovic (David, Marek, Martin, Petr alias QARTET). Texty plné naděje naplnily sál pozitivní atmosférou a dodaly naším možná trochu...