CASD Frýdlant nad Ostravicí Blog

Ať Hospodin Ti žehná a chrání tě…

„Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.“ – Matouš 26,30   Pojďme společně zpívat chvalozpěv našemu Spasiteli během připomínání si Památky večeře Páně 30.9.2017 v naší modlitebně.

KD: Loučení s létem (1.9.2017)

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ – Matouš 18:20   V páteční večer proběhlo u manželů Maďových setkání křesťanského domova, které bylo zaměřeno hlavně na vzpomínání...

KD: Výlet kolem letiště (22.7.2017)

„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží...