CASD Frýdlant nad Ostravicí Blog

Pozvánka na koncert skupiny QARTET (9.12.17)

„Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!“ – Žalm 95, 1   Moc rádi bychom Vás pozvali na koncert skupiny QARTET, která k...