Obnovení sobotních bohoslužeb 20.6.2020

Dovolte, abych Vám doplnil a upřesnil informace, které jste již dostali ohledně sobotních bohoslužeb. Sobotou 20. 6. 2020 obnovíme naše sobotní bohoslužby ve Sboru CASD Frýdlant nad Ostravicí.

Budeme začínat  v 9:00 sobotní školou, která proběhne v jedné třídě a bude končit v 9:50. Pak bez přestávky navážeme na druhou část bohoslužby kázání Božího slova, které začne zhruba kolem 10:00. Dětská sobotní škola bude probíhat už v prázdninovém režimu a během kázání bude pro děti v malém sále připravena video projekce dětských biblických příběhů.

 Bude to však zatím bohoslužba ve zvláštním režimu, kdy stále platí vládou nařízená pravidla:

    • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce
    • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (výjimku mají řečníci, pokud je jejich vzdálenost od ostatních účastníků větší, než 2 metry)
    • Je to nezvyklé, ale je nutné se vyvarovat osobnímu kontaktu (objetí i podání ruky)
    • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje
    • je omezen přístup věřících do dalších míst ve sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor

   Jak vidíte, nebude se do konce června jednat o běžné bohoslužby. Proto každého z Vás žádáme, abyste odpovědně zvážili, zda je pro Vás vhodné a bezpečné se těchto nestandardních bohoslužeb zúčastnit. Nadále totiž zůstává pro Vás za těchto podmínek a okolností alternativní možnost, buď zůstat doma a poslechnout si sobotní školu a kázání na internetu, anebo se setkat v menší domácí skupince, jak to již někteří praktikují. Ciťte se všichni svobodně ohledně Vaší volby.

Záznamy kázání