Uzavírka ul. Ostravská – 4.8.2018

Vážení přátelé,

opakuje se nám situace s přístupovou cestou k našemu sboru.
Ve dnech 4.8. a 5.8.2018 (so –ne) opět dojde k úplné uzavírce ul. Ostravská (cca 600 m) v úseku od parkoviště společnosti LAKUM-KTL, a.s. po stavebniny Kachlík s.r.o. Veškeré výjezdy na ul. Ostravská včetně komunikací k přilehlým objektům v daném úseku budou uzavřeny.
Důvodem úplné uzavírky je nedostatek místa pro průjezd vozidel běžného provozu při provádění výměny podloží vozovky (sanace podkladních vrstev) v levém jízdním pruhu ve směru Frýdlant nad Ostravicí.
Vzhledem k této mimořádné situaci město požádalo společnost LAKUM – KTL, a.s. o možnost dočasného využití jejich parkoviště před vstupem do areálu, a to pro ty trvalé bydlící v dotčené oblasti, kteří potřebují o předmětném víkendu vyjet a před zahájením prací budou mít zájem si své vozidlo vyparkovat.
Poznámka: Pro návštěvníky našeho sboru je nejvhodnější využít k parkování ulici Wolkerova.