Úplná uzavírka ul. Ostravská – 14.7. a 15.7.2018

Vážení vlastníci stavbou dotčených nemovitostí,

Moravskoslezský kraj, vlastník  silnice  III/48425, realizuje  prostřednictvím společnosti Strabag a.s., Odštěpný závod Morava, Oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov  na území města – ul. Ostravská, ul. Padlých hrdinů  stavbu s názvem : „Silnice II/477 Frýdek-Baška-Frýdlant ( + III/48425) II. etapa“.

V rámci výše uvedené stavby dojde ve dnech 14.7. a 15.7.2018 (so –ne) k úplné uzavírce ul. Ostravská (cca 600 m) v úseku od parkoviště společnosti LAKUM-KTL, a.s.  po stavebniny Kachlík s.r.o. Veškeré výjezdy na ul. Ostravská včetně komunikací k přilehlým objektům v daném úseku budou uzavřeny.

Důvodem úplné uzavírky je nedostatek místa pro průjezd vozidel běžného provozu při provádění výměny podloží vozovky (sanace podkladních vrstev) v levém jízdním pruhu ve směru Frýdlant nad Ostravicí.

Vzhledem k této mimořádné situaci město požádalo společnost LAKUM- KTL, a.s. o možnost  dočasného využití jejich parkoviště před vstupem do areálu, a to pro ty trvalé bydlící v dotčené oblasti, kteří  potřebují o předmětném víkendu vyjet  a před zahájením prací budou mít zájem si své vozidlo vyparkovat.

Oznámení stavby zasíláme v příloze.

Dotčení vlastníci budou  informováni vhozením oznámení do schránky nemovitosti.

Trasa_ Ostravská ⇒ Ostravská • Mapy.cz

 

Děkujeme za součinnost, s pozdravem

 

Ing. Miroslava Kokešová
odbor majetku a investic
znak_mesta_FnO

Město Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
pracoviště: Náměstí 9
tel.: (+420) 558 604 160
mobil : 727 805 974
e-mail: mkokesova@frydlantno.cz     
www.frydlantno.cz
FACEBOOK