Sborová víkendovka – Moc vítězit (9.-11.2.)

„A to vítězství, které přemohlo svět je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží?“
1. Jan 4-5

První sborová víkendovka tohoto roku, ve které budeme přemýšlet nad tím, kdo dává a kdo má opravdovou „Moc vítězit.“ Poprvé za účasti naší chválící kapely!

Rozhodně doporučujeme si na odpolední části této víkendovky zajistit hlídání dětí 🙂

Pátek (9.2.18): 17:30 – 19:00

Sobota (10.2.18): 10:30 – 14:30 v pauze 12:00 – 13:30 společně poobědváme a budeme pokračovat 13:30 – 14:30 (večerní film od 18:00)

Neděle (11.2.18): 9:30 – 11:00

Řečníci: Libor Spáčil, Jiří Klečka, Zdeněk Kogut a Jiří Pavlán.