Novoroční program (13.1.2018)

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

– Matouš 28:19-20

 

Blíže se nový rok, to je čas rekapitulací a předsevzetí. Přijměte naše pozvání na sobotu 13. ledna od 16:00, kdy chceme jako jednotlivci, rodiny, skupinky a také jako celý Sbor přemýšlet nad otázkou …

Jaký bude náš příští rok?

 

Záznamy kázání