KD: Výlet kolem letiště (22.7.2017)

„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.“

– Židům 10: 24 – 25

 

Léto mám spojené nejenom s horkými dny a kopečky zmrzliny, ale také s tím, že se každé léto po  bohoslužbě jako společenství scházíme, abychom mohli prohlubovat naše vztahy a učit se, jak si vzájemně naslouchat a posilovat se.

Toto sobotní odpoledne jsme vyrazili kolem nedalekého frýdlantského letiště, které jsme si zpříjemnili zchlazením ne až tak unavených nohou 🙂 Společný den jsme pak zakončili na zahradě u manželů Staňkových, kde jsme zpívali a užívali si vzájemné blízkosti.

Záznamy kázání