Pozvánka na Novoroční program 2017: „Vděčnost a její podoby“ (14.1.2017)

To, co jsem dostali, se v nás vždycky otiskne.
Známe různé formy dávání. Bůh nás tuto pravdu neustále učí — možná ale zapomínáme na to, že k dávání patří i to, že něco ztratíme. Aby nám Bůh mohl něco dát, musel se také něčeho na určitou chvíli vzdát. Možná se vždy nejedná o „krásný ztráty“, ale o něco, co musíme prožít.
K životu s Bohem patří nejenom to dostávání, ale i „přicházení“ o lidi, věci, které jsou kolem nás.
I za to bychom se měli naučit být vděčni.
Letošní Novoroční program frýdlantského sboru začne v 16:00.
PS: Krásnou pozvánku pro tento program vytvořila Jarmilka Nováková.