Sborový víkend na Visalajích (13.-15.5.2016)

Důležitá informace pro návštěvníky frýdlantského sboru a přátele:
V období 13. – 15. května 2016 bude naše modlitebna uzavřena, jelikož jsme se rozhodli uspořádat speciální sborový víkend na Visalajích. Součástí tohoto víkendu bude i Bohoslužba, která se bude konat mimo prostory frýdlantské modlitebny. Děkujeme za porozumění.

Pro bližší informace kontaktujte místního kazatele.