Svatba Andrey Staňkové a Tomáše Wanka (24.5.2015)

24. května si ve frýdlantské modlitebně Církve adventistů sedmého dne své „ano“ před Bohem a svědky rozhodli říct Andrea Staňková a Tomáš Wank.

Slavnostní obřad začíná v 11:30.

Záznamy kázání