Dny zdraví 2015 (23. – 25.4.2015)

Zdraví se proměnilo v samozřejmou součást našich životů. Už ani nepřemýšlíme nad tím, že je  obrovskou výsadou: být zdravý. Říkáme: hodně zdraví, ale přitom nad vyřčenými slovy ani nepřemýšlíme – vychází odněkud z podvědomí, zcela automaticky.

Čtvrtý ročník osvětové akce Dny zdraví, pod záštitou zapsaného spolku Život a Zdraví a Kulturního centra FNO, se pokouší tuto „automatickou informaci“ přeměnit v informaci aktuální. Informaci, který se dostane k uším všech generací.

Tento třídenní program začíná ve čtvrtek 23. dubna na ZŠ Komenského interaktivní přednáškou „Výlet do Země zdraví“, kdy bude dětem prvních stupňů představen zdravý způsob života a jeho pozitivní vliv.

V pátek 24. dubna se pak akce přesune do prostor Kulturního centra FNO, kde bude všem zájemcům umožněno od 10 do 16 hodin zjistit informace týkajících se jejich zdravotního stavu. Za asistence dobrovolníků budou moci mimo jiné vyzkoušet různé způsoby masáží, otestovat fyzickou kondici či ověřit správnost svého dýchání. Po provedení těchto testů bude na základě výsledků každému návštěvníkovi poskytnuta rada od odborníků. Pro rodiny s dětmi bude v době testů zajištěno hlídání jejich ratolestí v dětském koutku.

Nedílnou součástí programu jsou pak dvě přednášky pod vedením koordinátora spolku Život a zdraví Romana Uhrina. Společným jmenovatelem přednášek bude vidlička, nástroj, který každý z nás běžně používá. Roman Uhrin se humornou i vážnou formou pokusí objasnit roli výživy (jak správně plánovat a připravovat potraviny) na naše zdraví a nemoci. První přednáška se bude konat v pátek 24. dubna od 18 hodin v Kulturním centru FNO, druhá pak v sobotu 25. dubna od 15 hodin na tomtéž místě.

 Pokud chcete, aby pojem „zdraví“ přestal být ve vašem životě pouhým slovem bez významu, přijďte do Kulturního centra FNO a dozvíte se důležité kroky, jak se svým zdravím zacházet. Těšíme se na Vás

– Organizátoři akce

dny_zdraví_2015_final

Záznamy kázání