Dětský program na ukončení školního roku (21.6.2014)

Stvoření světa. To je téma, s kterým si lámou hlavu všichni lidé kolem nás.

Někteří se přiklánějí k názoru, že vše je dílem náhody (a vlastně důsledkem chaosu bez řádu). Někteří lidé ve zrodu života jakousi Boží (nebo Něčí) přítomnost připouštějí, přičemž ona náhoda později převzala hlavní prim a řídí naše životy dodnes. Židé a křesťané věří, že lidský život stvořil Bůh. Ne ledajaký Bůh — Bůh, který má jméno. Živý Bůh.

Děti tuto zásadní událost v historii našeho světa předvedly ve svém programu na závěr školního roku (při skonu něčeho připomněli počátek čehosi) prostřednictvím krátkých básní a hudebních vstupů. To odpoledne jsme mohli znovu spatřit jak Bůh měnil pustinu v místo pro život … v místo, které zahrnul rozmanitými živočichy a nakonec námi.

Milostný dopis doručený těmi, kteří tvoří naši budoucnost. Dokážete si představit větší symbol?