S tebou mě baví svět 2. (10. – 11.5.2014)

Sociální sítě nás vedou k tomu, abychom zdánlivě sdíleli všechno, ale vlastně nic. Vedou nás k tomu, abychom se uzavřeli do sebe a stali se pouhým shlukem „co nejvíce sdílených“ nul a jedniček.

Ztrácíme kontakt s druhými lidmi, přičemž si myslíme, že děláme pravý opak. Lidskou komunikaci nahrazujeme sdílením informací. Budování charakteru nahrazujeme vytvářením profilu.

Lidský kontakt je důležitý. Je důležité učit se rozumět a naslouchat druhým.

Je pravdou, že posloucháním druhého člověka musíš strávit více času, než by ti zabralo několikaminutové přečtení jeho základních charakteristik na webu. A možná právě proto, pro nás začíná být styk s jinými lidmi tak nepříjemný. Připravuje nás o čas, který bychom mohli utratit.

Když se mě zeptáš, co jsem se naučil během toho víkendu, nebude toho moc.

Snad jenom, že lidi touží po společnosti. Chtějí najít „skutečný“ pocit. Chtějí, aby jim druzí lidé naslouchali.

A i když to občas s tím nasloucháním a pochopením nemusí vždycky vyjít, je důležité to zkusit. Je důležité se tu dávno ztracenou schopnost opět učit. Mluvit. Poslouchat. Žít.

Baví mě s tebou svět.

Svět baví, když jsme v něm já a ty.