Dny zdraví 2014 (29. – 31.5.2014)

Tak už jsou Dny zdraví opět za námi.

Frýdlantská Hasičárna se během těchto dní proměnila v azyl pro lidi hledající informace o svém zdravotním stavu.

Zatímco lékařské prohlídky se povětšinou nesou ve vážném duchu, zde vládla uvolněná a přátelská atmosféra.

V ty dny se setkaly dvě spokojené skupiny. Na jedné straně ti, co celou akci organizovali (v čele s dobrovolníky) a vyložili svůj čas a úsilí lidem kolem sebe. Na straně druhé pak samotní návštěvníci, kteří si odnesli spoustu nových informací, rad a podnětů ke změně svého života.

Dny zdraví 2014 jsou tedy již minulostí. Nezbývá nic jiného, než se těšit na ty v roce 2015.