Křest jako důkaz zázraku (2.5.2014)

„Zázraky nám maličkými písmeny znovu vyprávějí ten samý příběh, který je napsán napříč celým světem písmeny tak velikými, že je někteří z nás nedokáží přečíst.“

– C. S. Lewis

 

Bůh existuje. Svět na Něj pomalu zapomíná, ale Bůh zde pořád je. Jeho stopa je otištěna v každém z nás.

I když odmítáme uznat Jeho přítomnost, i když Jej odmítáme vnímat – On stále připomíná, že je s námi.

A stejně tak jako odmítáme Boha, přestáváme věřit v zázraky (nazýváme to dospělost). Jenomže stejně jako nedokážeme popřít Boží existenci, nemůžeme ani zastavit dění zázraků.

A zázrak bylo to, co se přihodilo minulý pátek. Tři mladí lidé se rozhodli pro křest. Rozhodli se vydat novou cestou.

Svět nabízí spoustu jiných věcí. Víra se nenosí … hodnoty jsou dobré, dokud nám v něčem nebrání … a pokud chceš věřit, tak je to čistě tvá věc. Jenom s tím nechoď na povrch.

Jenomže Boha si nemůžete zamknout do šuplíku svých soukromých nálezů a ztrát. Nemůžete Jej schovat pod postel a vytahovat  jenom na večer.

Žít s Bohem musíte po celý den. Musíte se rozhodnout veřejně.

Musíte světu ukázat ta velká písmena, která není schopen přečíst.

Bůh EXISTUJE.