Setkání sborových zpěvů – 5.4.2014

Je zvláštní, že jeden Bůh dokáže v lidech vyvolat takovou inspiraci a touhu, která se přetaví do tisíců způsobů, jak vyjádřit vděčnost.

Je zvláštní, že jeden z těchto způsobů – hudba – pak dokáže prostřednictvím člověka (a jeho slov) vyjádřit tisíce pocitů úzkou škálou tónů.

Je zvláštní, že jeden tón dokáže v člověku vyvolat bouři, v jejímž epicentru lze najít klid pro kontakt s oním jediným Bohem.

Tuto sobotu se ve frýdlantském sboru sešli různí lidé, kteří se dokázali spojit v jeden hlas. Různé sbory tvořící jednu církev.

Bylo to odpoledné plné vibrací, silných melodií a hlavně silných slov. Ať už těch mluvených či těch zpívaných …

 

Záznam z tohoto setkání si můžete pustit zde:

http://www.vojkovice.net/video.php?id=130

Záznamy kázání