Setkání Klubu zdraví z 9.2.2014 (fotogalerie)

I zdraví může být zábava!

Poslední setkání Klubu zdraví nasálo jak dobrou atmosféru rozvíjejících se vztahů, tak i dobrou vůni připravených jídel ze soukromé sbírky všech zúčastněných.

Diskutovalo se a jedlo — což je, jak známo, jeden z nejpříjemnějších způsobů trávení volného času.

Všichni jsem se mohli dozvědět nejenom o tom, jaký prospěch mají pro naše tělo luštěniny a karbanátky (téma tohoto setkání), ale zamyslet se i nad stravovacími návyky (pravdou je, že jídlo je ze žaludku pryč až po 4 – 5 hodinách).

Další setkání Klubu zdraví na téma Mentální vitalita proběhne 9. března (podrobnosti přineseme na těchto stránkách).