Novoroční program 2014

Prosincový novoroční program by se dal popsat třemi slovy: Sdílení. Pantomima. Chvály.

Člověk, který nebyl přítomen, asi z toho nebude dvakrát moudrý.

Letošní novoroční program byl o zkušenostech, které jsme (jako jednotlivci, ale i jako společenství) minulý rok měli s naším Bohem.

Byl také o programu mládeže, která beze slov demonstrovala sílu Kristovy milosti a nevyhnutelnost jeho oběti. Bylo to vystoupení, které člověka vedlo k uvědomění si, jak často oplácíme dobré zlým. K tomu si přiznat, že se velmi často z obětí stávají štvanci. A že skrze oběť lidstvo zvítězilo.

Naši modlitebnu pak v jednotlivých pásmech naplnily chvály celého sboru. Snad jsme ještě v sobě nesli zprávu našeho kazatele z dopoledního Slova o pravé podstatě zpívané modlitby — ta se nemá odzpívat, ta se má prožít.