PROBUZENÍ

PROBUZENÍ

Po zimním období přichází jaro.Příroda se pobouzí.Jak úžasný je náš stvořitel! Je to osvěžující pro duši i tělo, když můžeme pozorovat, jak raší první pupeny, jak rozkvétají sněženky a jiné květiny, stromy se začínají zelenat.

Vedení církve vyzývá Boží rodinu k probuzení, k oživení,

k prosbám o Ducha svatého. Naše probuzení má začínat u každého osobně, v rodinách, a pak se to projeví i ve sborovém společenství.

K probuzení z duchovního spánku nám nepomůže jen znalost věrouky, ani sebelepší organizace, plány, programy, i když toto vše je potřebné. Ale bez Ducha svatého je to jako dům bez oken, kam nemůže proniknout sluneční svit. Buďme ochotni u kříže Kristova se vzdát svého já. On nám ze své veliké lásky pomůže a udělí nám svou milost. Duch svatý ,který je nám zaslíben, nám vloží do srdce Ježíšovu spravedlnost, přikryje naši nahotu. On nám
to nabízí jako dar – když o to budeme prosit. Vyžaduje to jistě celé odevzdání se do jeho náruče, do jeho vůle. Pak nám nebude zatěžko vzdát se svého sobectví, svého já. Ježíš se vzdal svých práv,aby nám přinesl spásu a věčný život. Modleme se jeden za druhého, modleme se za oživení, probuzení našeho sboru. Náš posun blíže k Pánu Ježíši začíná u každého z nás osobně.

Děkuji vám všem za uplynulé období, za vaši trpělivost i za modlitby. Přeji si, abychom se snášeli v lásce a vzniklé problémy řešili na kolenou.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá………1. Kor. 13 , 4 – 7
Bohuslav V.

 

Záznamy kázání