Přednášky Modlitebního týdne 2008

Po roce se církev bude scházet ke společným modlitbám a promýšlení jednotlivých témat. Tato událost se netýká jednoho města nebo okresu, je dokonce víc než celostátní. Tento „svátek“ prožívají adventisté na celém světě.

Ke stažení: Přednášky MT 2008 v PDF

Přednášky modlitebního týdne v tomto roce pojednávají o znameních. Ježíš dal znamením význam a ukázal tak na jejich důležitost. Věděl, že cesta křesťanství bude dlouhá a občas pro jeho služebníky obtížná. Proto použil některé z přírodních jevů, společenských a politických událostí i duchovních podmínek lidstva jako směrovek, které nám mají připomínat jeho brzký návrat. Při studiu znamení budeme mluvit o jejich účelu a významu, ale i o rizicích, když je uděláme středem naší naděje, nebo je budeme zcela přehlížet. Naším cílem a přáním je, abychom si ve světle biblickýchproroctví ujasnili a rozvinuli pozorný a vyrovnaný přístup k současným událostem.
Situace ve světě, růst násilí a nespravedlnosti mohou narušit náš vnitřní pokoj. Pokud však budeme spolu o těchto znameních mluvit, posílí se naše jistota v Boží zaslíbení. Znamení, která ukazují na morální zkaženost a vykořisťování slabých, by nás měla motivovat, abychom dbali o svůj duchovní život a zastali se utiskovaných. Jsou tu ale i znamení, která se týkají svodů spiritizmu v jeho mnoha podobách. Církev však čelí i hrozbě zevnitř v podobě falešných učitelů. Znamení nás mají varovat před těmito nebezpečími. Skutečně důležité je ale to, že tato znamení ukazují na příchod Ježíše Krista. Ve středu naší pozornosti by měl být přicházející Kristus. Dnes se nacházíme v situaci, kdy máme odpovědnost za zvěstování evangelia celému světu. V dnešním globalizovaném světě je potřeba přinášet poselství o Kristově návratu, který bude globálním řešením.

Pozvěte ke čtení těchto modlitebních přednášek Ducha svatého, aby k Vám osobně promlouval, a buďte připraveni obnovit svou naději.

Jan Paulsen, předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne


Záznamy kázání