Učitelské shromáždění

Učitelské shromáždění je určeno nejen  učitelům, ale všem, kteří si chtějí rozšířit vhled do probíraného úkolu. Pro učitelé je návštěva učitelského shromáždění nejen velkým požehnáním a inspirací, ale i povinností a odpovědností. Scházíme se vždy v sobotu od 8.15 hod ve sboru.

 

Vedení učitelského shromáždění:

 
11.11. Libor Spáčil 

18.11.  Jiří Pavlán
24.11. Jozef Svrčina
2.12. Jiří Klečka
9.12. Staněk Stanislav
16.12. Zacios Dalibor
23.12. Libor Spáčil
30.12. Jiří Pavlán