Kdo jsme

Kdo jsme …

Jsme společenství věřících, kteří přijali biblické zásady do svého života a snaží se je s Boží pomocí uplatňovat v životě. Naše sborové společenství tvoří bez ohledu na věk, jak členové církve, tak i ti, kteří nejsou členy církve(např. přátelé a děti). Členem naší církve se může stát každý, na základě dobrovolného rozhodnutí a vyznání víry po seznámení s hlavními zásadami Bible, a přijetí těchto zásad do svého života. Každý, kdo má zájem dovědět se něco z Bible, má u nás své místo, zázemí a oporu.

K pravidelným bohoslužbám se scházíme každou sobotu v 9:00 hod. v naší modlitebně CASD ve Frýdlantě nad Ostravicí, Kúty 58 a odpoledne vedou bohoslužbu většinou různá oddělení našeho sboru – např. mládež, děti, křesťanský domov a senioři, diakonie…..

Nevíte přesně, o co jde? Pokud máte zájem dovědět se něco bližšího, podívejte se do naší rubriky Kalendář akcí, tam se toho dozvíte více. Přijďte se mezi nás podívat, rádi Vás uvidíme.