Category: Ze života sboru

Pohřby v modlitebně

  Pohřby v modlitebně ANO nebo NE? Co o tom říká Bible? Jak se k pohřebním bohoslužbám stavělo adventistické hnutí v minulosti? Pokud si kladete podobné otázky nebo Vás zmíněné téma zajímá, tak pro...