Category: Akce

Pozvánka na „Frýdlantské mecheche“ (4.3.2018)

Rádi bychom Vás pozvali ke společně strávenému nedělnímu odpoledni, jehož součástí bude jídlo, hudba, zábava a hry. Chtěli bychom tento čas využít k tomu, abychom se zase trochu sblížili. Těšíme se na Vás! Více informací v přiloženém plakátu.

Ohlédnutí za Novoročním programem (13.1.2018)

„Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!“ 4. Moj. 6, 24-26   Novoroční program v sobě odráží biblické verše zmíněné výše. S Božím požehnáním … ano, s ním to začíná a věřím, že nekončí, protože s Božím požehnáním...

Ohlédnutí za Vánočním koncertem skupiny S.R.O. (23.12.17)

Je pro nás vždy svátek, když k nám zavítá naše domácí skupina S.R.O. Jednalo se již o třetí Vánoční koncert v prostorách naší modlitebny, a jak se tak říká: „do třetice všeho dobrého“, v tomto případě si troufnu říct, že nejlepšího. Nádech atmosféry, při prvních tónech zvýrazněný o nástup skupiny do šera sálu, kterým prostupoval jemný svit svíček a mluvené...

Novoroční program (13.1.2018)

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ – Matouš 28:19-20   Blíže se nový rok, to je čas rekapitulací a předsevzetí. Přijměte naše pozvání na...