Pohřby v modlitebně

 

Pohřby v modlitebně ANO nebo NE? Co o tom říká Bible? Jak se k pohřebním bohoslužbám stavělo adventistické hnutí v minulosti?

Pokud si kladete podobné otázky nebo Vás zmíněné téma zajímá, tak pro Vás máme k dispozici audio záznam odpolední bohoslužby s Jiřím Pavlanem ze dne 16.9.2017 spolu s podklady (zde klikni na odkaz -> Pohřby v modlitebně), které Vám snad pomůžou zodpovědět alespoň některé otázky.

 

You may also like...